bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony głównej Konstancińskiego Domu Kultury

Konstanciński Dom Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony głównej Konstancińskiego Domu Kultury.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak ułatwień dla niepełnosprawnych w obecnej wersji strony www

Wyłączenia

 • Strona została utworzona przed 23 września 2018 roku (w 2011 roku), a nowa jest w przygotowaniu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Małgorzata Bylica.
 • E-mail: mbylica@konstancinskidomkultury.pl
 • Telefon: 500164182

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Gminy Konstancin - Jeziorna
 • Adres: ul. Piaseczyńska 77; 05-520 Konstancin-Jeziorna
 • E-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl
 • Telefon: 22 484 23 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 

Konstanciński Dom Kultury "Hugonówka" przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie - Jeziornie

wyposażony jest w windę. Do potrzeb osób niepełnosprawnych dostosowane są toalety. Wejście na salę widowiskową znajduje się na poziomie 0 bez konieczności pokonywania schodów. Ponadto Hugonówka ma oddzielne wejście dla osób niepełnosprawnych na poziomie 0. Parking przy siedzibie domu kultury posiada wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

Konstanciński Dom Kultury przy ul. Sobieskiego 6 w Konstancinie - Jeziornie

wyposażony jest w windę dla osób niepełnosprawnych. Toalety dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wydzielone jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

Konstanciński Dom Kultury "Willa Gryf" przy ul. Sobieskiego 13 w Konstancinie - Jeziornie

wyposażony jest w windę. Toalety dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wydzielone jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

Konstanciński Dom Kultury "Willa Kamilin" przy ul.Piłsudskiego 42 w Konstancinie - Jeziornie

wyposażony jest w windę. Toalety dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wydzielone są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Raport o dostępności ze stanem na 1.01.2021

Raport o dostępności w pliku PDF Opublikował: Michał Gut
Publikacja dnia: 26.05.2021
Podpisał: Michał Gut
Dokument z dnia: 23.09.2020
Dokument oglądany razy: 1 659